Sergio Lopez Study of a Pheasant

Sergio Lopez

Study of a Pheasant

oil on linen on board

12″ x 16″